Daha Fazla Göster
Stratejik Yönetim Danışmanlığı

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı, temel olarak şirketlerin kendi iç dinamiklerinden başlayıp dış dinamiklerin de etkisiyle şirketin maruz kaldığı tüm aşamaların değerlendirilmesi bakımından hayati öneme sahiptir. Aslında şirketler bu yönden bir birey olarak da görülebilir: Nasıl ki bir birey doğumuyla başlayıp bir kariyer ve gelecek hedefine ulaşmaya çalışıyorsa şirketler de aynı şekilde aynı süreçlerden geçer. Şirketler kurulum aşamasından başlayıp hangi ölçeğe gelirlerse gelsinler sürekli stratejilerini gözden geçirmek ve kendilerini doğru konumlandırmak durumundadırlar.

 

Bu bağlamda önerimiz ölçeğiniz ne olursa olsun bu stratejik planlarınız varsa gözden geçirmeniz yoksa da acilen stratejik planlama sürecine başlamanızdır. 

 

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı Süreci Nasıldır?

Şirketlerin var olma amacını tekrardan değerlendirip bunu yazılı hale getirmesi, yani misyonu belirlemesiyle başlayan bir süreçtir. Şirketler, niçin kurulduklarını, hangi amaca hizmet ettiklerini değerlendirip bu amaca uygun bir şirket kültürü ve faaliyet yapısı içerisinde hareket etmelidir.

 

 

3 yıllık ve 5 yıllık olarak yapılabileceği gibi yıllık detaylı planlar da yapılabilir. Önemli olan bu planda belirlenen kritik performans göstergeleri, bunlara ilişkin faaliyetlerin yapılıp yapılmadığı ve sürekli gözden geçirip bu sürecin dinamik bir şekilde yönetilmesidir.

 

Momentum Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı hizmetleri konusunda uluslararası deneyime sahip bir yönetim danışmanlığı firmasıdır. Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı hizmetleri konusunda daha fazla bilgi almak ve kısa bir görüşme randevusu ayarlamak için bizimle hemen iletişime geçiniz.

 

Stratejik Planlama ve Stratejik Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

  

 uzman ve dinamik danışman kadrosu ile şirketin kurumsallaşmasına karar verildiğinde aşağıdaki Kurumsal Yönetim Danışmanlık yaklaşımını izler:

 1. Mevcut Durum Analizi

 2. Kurumsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

 3. Yapılacak Yönetim Danışmanlığı Faaliyetlerinin Önceliklendirilmesi

 4. Stratejik Yönetim Yönetim Danışmanlığı ve Planının Oluşturulması

 5. Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Danışmanlık Faaliyetlerinin Yürütülmesi


 

1- Mevcut Durum Analizi   
Kurumsal Yönetim Danışmanlığımız, öncelikle mevcut durum ve stratejilerin değerlendirilmesi ile başlayacaktır. Mevcut Durum analizi safhasında, sizleri daha yakından tanıma amacıyla; 

 • Birim yöneticileri ve Yönetim Kurulu ile görüşmelerin yapılması;

 • Şirket yerleşimlerinin ziyaret edilmesi : Genel merkez, üretim tesisi, depo(lar) vb. 

 • Analizler için veri gereksinimlerinin belirlenmesi ve mevcut dökümantasyonun incelenmesi hedeflenmektedir.


Firmanızın yetkilileri ve Albert Solino danışmanlarının  bir araya geleceği Yönetim Danışmanlığı toplantılarında; Kurumsal Yönetim Danışmanlık sürecimizin detaylı planlaması, yaklaşımımız, öncelikli ihtiyaçlar ve kurumsallaşma sürecinin başarısına katkı sağlayacak çeşitli konular değerlendirilecektir.

2-Kurumsal Gelişim Alanlarının Belirlenmesi

Gerçekleştirilecek toplantılar ve danışmanlık değerlendirmeleri ile firmanın mevcut durumu, hedefleri ve Yönetim stratejilerinin anlaşılması ve Kurumsal Gelişim alanlarının belirlenmesi sağlanacaktır:

 

 • Firma vizyonun ve stratejisinin iş birimi/fonksiyon bazında stratejik yönetim hedeflerinin ve hedef pazarlarının teyit edilmesi

 • Marka Stratejisi Danışmanlığı

 • Mevcut pazarlar, pazar bazında stratejiler ve ilgili  yapılmış araştırma ve raporlar analizi

 • Mevcut pazarlama stratejisinin incelenmesi ve revizyonu hizmetleri

 • Departman süreçleri: İnsan Kaynakları, Finans Yönetimi , Tedarik Zinciri, Ar-Ge, Satış Pazarlama ve diğer departmanların incelenmesi

 • Firmanın bütün ticari operasyonel yönetim performansının detaylı analizlerinin yapılması ve geliştirme alanlarına yönelik bulguların oluşturulması 

 • Şirket içi (yönetim raporları, bilanço, Kalite Sistem Dökümanları vs.) ve şirket dışı (pazar raporları, rakip analizleri vs.) verilerin toplanması

Bu çalışmaların sonucunda;

 • Albert Solino proje ekibi tarafından mevcut kurumsal yapının incelenmesinin ardından tespit edilen geliştirilmesi gerekli görülen departmanların ve alanlara ilişkin bir iş planı hazırlanacaktır.

 • Yönetimle ve departman yöneticileri ile yapılan görüşmeler sonucunda üst düzey yöneticilerinizin teyit ettiği gerekli görülen alanların yapılandırılması için gelişim ve Kurumsal Yönetim iş planı oluşturulacaktır. 

 • Gelişim iş planın oluşturulurken öncelik sırasına ve ihtiyaçlara göre departmana özel Yönetim stratejileri oluşturulacaktır.


3-Yapılacak Yönetim Danışmanlığı Faaliyetlerinin Önceliklendirilmesi

Oluşturulan Kurumsal Gelişim yol haritasının uygulanması ve Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Faaliyetleri sırasında aşağıda ki süreç izlenecektir:

A- Hemen Yapılabilecekler : Danışmanlık faaliyetleri adımlarının Yüksek değer-düşük risk alanını ifade etmektedir.

B- Yapılması Planlanacaklar: Danışmanlık faaliyetleri adımlarının Düşük değer-düşük risk ve yüksek değer-yüksek risk alanını ifade etmektedir.

C- Yapılması Gözden Geçirilecekler : Danışmanlık faaliyetler adımlarının Düşük değer yüksek risk alanını ifade etmektedir.

4-Stratejik Yönetim Planı Oluşturma

 • Mevcut şirket hedeflerinin Kurumsal Yönetim ihtiyaçları doğrultusunda incelenmesi ve gerekli görülen yerlerde revize edilerek belirlenen Kurumsal stratejik hedeflerin dokümante edilmesi

 • Stratejik planın,  Kurumsal Yönetimin gerekleri doğrultusunda revize edilerek dokümante edilmesi konusunda danışmanlık verilmesi

 • Birim bazında yapılan iş planlarının ve hedef pazarlara giriş stratejisinin yazılı hale getirilmesi konusunda danışmanlık verilmesi


5-Kurumsal Dönüşüm ve Yapılandırma Danışmanlık Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 • Stratejik Planlama ve Kurumsal Performans Yönetimi

 • Marka Yönetimi ve Marka Performansı

 • Tedarik Zinciri Yönetimi

 • Pazarlama, Müşteri ve Ticaret Yönetimi

 • Ar-Ge / Yeni Ürün Geliştirme Danışmanlığı

 • Finansal Yönetim Raporlaması

 • İnsan Kaynakları Yönetimi

 • Kurumsal Yönetim Danışmanlığı

 • Bilgi Sistemleri Yönetimi

Eğer şirketiniz;

 • Büyüyorsa ve kurumsallaşma ile daha fazla büyüyebileceğine inanmanıza rağmen o potansiyele ulaşmakta Kurumsal Yönetim eksikliği yüzünden zorlanıyorsanız

 • Kendi faaliyet gösterdiği sektörde olabilecek en iyi yere gelmişse; ancak siz yeni sektörlerle beraber yeni atılımlar planlıyorsanız 

 • Satışlarını artırmasına rağmen karlılığı düşüyorsa

 • Bir görevi kimin üstlendiği belirli olmadığından Yönetim eksikliği olarak görev ortada kalıp yapılmadığından ötürü huzursuzluk yaşıyorsa 

 • Yurtdışındaki dünya devi rakibinizin izinden gitmek istiyor; ama bir türlü nereden başlayacağınızı bilemiyorsa 

 • Yönetimi yeni nesle devretmek üzereyse; ve yeni neslin şirketi daha da ileriye götüreceğine garanti altına alacak bir Yönetim sistemi kurma ihtiyacı hissediyorsa

 

Şirketinizin küresel rekabete karşı koyabilmesi için sağlıklı büyümesi,bunun içinde kurumsallaşması gerekmektedir. Albert Solino'nun Kurumsal Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri; şirketinizin kurumsallaşma yolunda ki dertlerine deva olacak çözüm paketidir.

   

Albert Solino,uluslarası danışmanlık,teknoloji ve kurumsal finansman şirketidir. Yönetim danışmanlığı ve halka arz yoluyla müşterilerine sistem kazandırır. Danışmanlık almak ve sorunlarınıza yenilikçi çözümler bulmak için bizimle iletişime geçin

Finansal Danışmanlık 

Firmaların finansman departmanlarının işi her zaman çok zor olmuştur. Firmanın pek çok departmanı (satın alma, muhasebe, eğitim vb.) işlerinin gereği ortaya çıkan nakit ihtiyaçlarını finans departmanına iletirler. Finans departmanı, kurum içi ihtiyaçları karşılamakla birlikte, tedarikçiler ve diğer kişi ve kurumlara yapılacak ödemeleri de karşılamakla yükümlüdür. Bunu yaparken piyasa alacaklarının tahsilini planlayarak gerekli olan vadelerde gerekli finansman tutarını hazır bulundurmayı amaçlamaktadır. Ancak ülke ve sektör koşulları göz önünde bulundurulduğunda yapılan planlamanın çoğu zaman tahsilatların aksaması nedeniyle tam olarak uygulanamadığı görülmektedir. Firmalar bu gibi durumlarda dış kaynağa ihtiyaç duymaktadır ve bu kaynağı da genellikle banka ve diğer finans kurumlarından sağlamaktadır. Dış kaynağın düzenli ve sorunsuz olarak kullanılabilmesi için finans kurumları ile iyi ilişkiler kurulması ve kredi limitlerinin her zaman hazır bulunması yaşanabilecek sürpriz tahsilat sorunlarının aşılmasında çok önemlidir.

Momentum olarak, konusunda deneyimli finans danışmanı uzmanları tarafından, firmanın finans ekibine finans yönetimi konusunda eğitim ve destek vermekteyiz. Bankalarla kredi görüşmeleri yapmadan önce firmanın kısa ve uzun vadede ne tür bir finansman ihtiyacı olduğunu/olacağını belirliyoruz. Maliyetlerde, kurlarda, alacak tahsil ve borç ödeme sürelerinde, firmanın yıllık büyüme oranı vs. parametrelerde yaşanabilecek muhtemel değişikliklerin firmanın önümüzdeki 3 yıllık süreçteki mali tablolarına nasıl yansıyacağını gösterir çeşitli senaryoların bulunacağı bir rapor hazırlıyoruz.

Bu rapor ile firmanın önümüzdeki 3 yıllık süreçte karşılaşabileceği tüm durumlar öngörülmekte olup, bu durumların gerçekleşmesi halinde nasıl bir aksiyon alınacağı önceden tespit edilmiş olacak ve sürprizlere karşı önceden tedbir alınabilecektir.

Bu rapor paralelinde, firmanın finansman ihtiyacının miktarı, döviz cinsi ve vadelerinin tespiti ve gerekli kaynağın en uygun maliyetle bulunması için finans kurumlarıyla yapılacak görüşmelerde kullanılacak gerekli projeksiyon ve fizibilite raporlarını hazırlayarak ilgili finans kurumlarıyla görüşüyoruz. Eğer firmanın mali yapısı itibariyle kısa vadeli kredilerinin yapılandırılması gerekiyorsa, nakit akışına uygun bir ödeme planı kapsamında kredileri yapılandırılması için finans kurumları ile görüşmeler yaparak en uygun krediyi tesis etmeye çalışıyoruz.

Ayrıca yatırım yapmayı planlayan firmaların yatırım projelerinin detaylı fizibilite çalışmalarını ve diğer gerekli olan raporlarını hazırlayarak, finans kurumları ile en uygun vade ve maliyetli kaynağın temini için görüşmekteyiz.

Şirketler Grubu ve Holding statüsündeki müşterilerimize Finansal Danışmanlık Hizmetleri kapsamında aşağıdaki çözümleri sunarız:

- Hissedar olunan şirketlerin finansal açıdan değerlendirilerek en uygun yönetim stratejisinin belirlenmesi konusunda danışmanlık verilmesi   
 
- Finans Süreçlerinin Verimliliğinin Sağlanması: Mevcut sermayenin ve finansal kaynakların verimli ve karlı finansal araçlarda değerlendirilmesi konusunda firma ortak ve yetkililerinin yönlendirilmesi 
  
- Finansal işleyiş modeli tasarımı 

 • Şirketler grubunuz içinde yer alan bütün firmaların sahip olduğu sermayelerin faaliyet  alanlarına ve hedeflerine uygun yapıda ve tutarda belirlenip belirlenmediğinin kontrol edilmesi

 • Maliyet yönetimi ve karlılığı analizi

 • Fon giriş ve çıkışları arasındaki zaman uyumunu sağlayarak genel finansman dengesinin korunmasını sağlamak açısından planlama 

 • Kontrol sürecinin kurulmasına destek olmak ve sonucunda sapmaları analiz edilerek gereken önlemlerin zamanında alınmasını sağlamak 

 • Tüm fon giriş ve çıkışlarını vadeler itibarıyla hedeflere uygun tanımlanmasını sağlanması 

Kurumsal Finansman

I'm a Paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.

I’m a great place for you to let your users know a little more about you. If you want to delete me just click on me and press delete.

Corporate Development

I'm a Paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.

I’m a great place for you to let your users know a little more about you. If you want to delete me just click on me and press delete.

 

Sustainability

I'm a Paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.

I’m a great place for you to let your users know a little more about you. If you want to delete me just click on me and press delete.

Dış Ticaret Danışmanlığı

I'm a Paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me and you can start adding your own content and make changes to the font.

I’m a great place for you to let your users know a little more about you. If you want to delete me just click on me and press delete.

 

© 2013 by MOMENTUM YATIRIM VE PROJE DANIŞMANLIK AŞ